FINANSIRANJE

FINANSIRANJE

Mogućnost finansiranja preko partnerske banke Nova Banka AD, uz veoma povoljne kreditne aranžmane.